Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Chúc mừng các HV của KPS Ä‘ã liên tục chinh phục thành công Chứng Chỉ Quốc Tế PMP® năm 2018 - 2019:   1. Nguyá»…n Hoài Nam, PMP® 03/01/2018,  2. Từ Bách Đạt, PMP® 04/01/2018 3. Nguyá»…n Thị Thu, PMP® 08/01/2018 ​4. Võ Quang Tuyền,  PMP® 26/01/2018 5. Lê Phan Hà Nam,  PMP® 29/01/2018 .... more in 2019
Đối tác
  • InfoChief
  • PMI