Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Chúc mừng các học viên của KPS đã liên tục chinh phục thành công Chứng Chỉ Quốc Tế PMP® năm 2018 ....   1. Nguyễn Hoài Nam, PMP® 03/01/2018,  2. Từ Bách Đạt, PMP® 04/01/2018,  3. Nguyễn Thị Thu, PMP® 08/01/2018,    4. Võ Quang Tuyền,  PMP® 26/01/2018,  5. Lê Phan Hà Nam,  PMP® 29/01/2018,  6. Nguyễn Quang Vinh,  PMP® 30/01/2018, EVNHCMC 7. Phạm Ngọc Thạch,  PMP® 09/02/2018, TNCNVN
Đối tác
  • InfoChief
  • PMI