Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Chúc mừng các học viên của KPS đã liên tục chinh phục thành công Chứng Chỉ Quốc Tế PMP® năm 2016 - 2017 ....   1. Lê Thị Thanh Tuyền  - PMP® (02/2016) - CNTT, 0989 XXX XXX 2. Thái Hồng Nam - PMP® (03/2016) - Oil & Gas, 0917 165 707  3. Nguyễn Khánh Hòa  - PMP® (05/2016) - CNTT, 0976 098 299 4. Trần Trung Tuyến  - PMP® (06/2016) - CNTT, 0989 XXX XXX 5. Nguyễn Quang Điệp - PMP® (09/2016) 6. Vũ Minh Vũ - PMP® (11/2016) 7. Huỳnh Long Anh - PMP® (12/2016) 8. Lê Anh Dũng - PMP® (12/2016) 9. Lâm Quốc Đạt - PMP® (12/2016); 10. Trần Lương Nhàn - PMP® (02/2017), 0979 129 536 ..... more
Đối tác
  • InfoChief
  • PMI